Quay về trang chủ Tiếng Anh 123
Tìm phòng đấu Bảng xếp hạng Lịch sử thi đấu

TRONG PHÒNG THI ĐẤU

THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG ( 1VS1 )

Sau khi có đủ số lượng người chơi cần thiết chủ phòng sẽ bấm nút bắt đầu thi đấu. Trên trang thi đấu sẽ hiển thị
điểm số cuộc thi , hình ảnh, tên , danh hiệu của bạn và của đối thủ. Ai là người trả lời nhanh hơn sẽ được điểm
cao hơn, bạn hãy chú ý với những câu hỏi x2 điểm số sẽ được nhân đôi. Nếu tổng điểm bằng nhau thì ở câu hỏi
quyết định cuối cùng ai nhanh tay hơn sẽ là người chiến thắng.

Lưu ý: Chỉ những bạn cùng khối lớp học mới có thể tìm thấy phòng và thi đấu được với nhau.

THI ĐẤU TẬP THỂ ( 1 VS 9 )

Sau khi có đủ số lượng người chơi cần thiết chủ phòng sẽ bấm nút bắt đầu thi đấu. Trên trang thi đấu phía bên phải
sẽ hiển thị bảng danh sách những người thi đấu trong phòng, thứ tự theo điểm số đạt được. Ai là người trả lời nhanh
hơn sẽ được điểm cao hơn, bạn hãy chú ý với những câu hỏi x2 điểm số sẽ được nhân đôi. Điểm thưởng DANH HIỆU
của thi đấu tập thể (1 vs 9) sẽ cao hơn thi đấu đối kháng ( 1vs1). Nếu tổng điểm bằng nhau thì ở câu hỏi quyết định
cuối cùng ai nhanh tay hơn sẽ là người chiến thắng.