Quay về trang chủ Tiếng Anh 123
Tìm phòng đấu Bảng xếp hạng Lịch sử thi đấu

LUẬT CHƠI VÀ ĐIỂM THƯỞNG THI ĐẤU 1 VS 9

Phòng chơi chỉ start được khi có tối thiểu 5 người chơi sẵn sàng, những người chưa sẵn sàng sẽ phải chờ lượt sau !

Mỗi trận sẽ có 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 30 giây để trả lời. Trả lời đúng và sớm nhất sẽ được cộng: 35 điểm thi đấu, đúng và sớm thứ hai được 25 điểm, thứ ba được 20 điểm, thứ 4 được 15 điểm, thứ 5 trở đi được cộng 10 điểm !Câu hỏi nhân đôi sẽ được điểm gấp đôi câu hỏi thường, câu hỏi nhân đôi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên.

Chơi càng đông điểm thưởng danh hiệu càng cao. Người xếp thứ nhất sẽ được thưởng 3 điểm danh hiệu + số điểm bằng với số người xếp dưới. (Ví dụ: Thi đấu 10 người nếu bạn xếp thứ nhất, bạn được thưởng 3 điểm (vô địch) + 9 điểm (bằng số người chơi xếp dưới bạn) = 12 điểm danh hiệu) Từ vị trí thứ 2 sẽ chỉ được cộng số điểm = số người chơi xếp dưới. Người xếp cuối sẽ không được thưởng Bạn phải trả lời đúng tối thiểu 5/10 câu hỏi mới đủ điều kiện thưởng điểm danh hiệu.

LUẬT CHƠI VÀ ĐIỂM THƯỞNG THI ĐẤU 1 VS 1

Phòng chơi chỉ start được khi có đủ 2 người chơi

Mỗi trận sẽ có 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 30 giây để trả lời. Trả lời đúng và sớm nhất sẽ được cộng: 10 điểm thi đấu, đúng và sớm thứ hai được 5 điểm. Câu hỏi nhân đôi sẽ được điểm gấp đôi câu hỏi thường, câu hỏi nhân đôi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên.

Thưởng điểm danh hiệu. Người thắng sẽ được thưởng 4 điểm danh hiệu. Người thua sẽ không được thưởng Bạn phải trả lời đúng tối thiểu 5/10 câu hỏi mới đủ điều kiện thưởng điểm danh hiệu.

Lưu ý: Điểm thi đấu khác với điểm danh hiệu.

Xem chi tiết về điểm danh hiệu và cấp bậc danh hiệu ở đây

ĐÓNG